BLU channel
Lifestyle organizer
BLU card
BLU City

Over BlueLifeUnlimited

topmiddletop right  
Als er de komende jaren één groeimarkt in de economie is aan te wijzen, is het rondom ‘health & life style’. Ieder mens wil een goede gezondheid en een prettig, lang leven. De vraag naar innovatieve produkten en diensten op dit gebied zal stijgen. Bovendien zullen consumenten goed geïnformeerd willen zijn en zelf proactief op mogelijke lichamelijke klachten willen reageren zonder daarbij voortdurend het reguliere medische zorgcomplex te hoeven inschakelen. De eigen verantwoordelijkheid van de gezondbewuste burger in combinatie met het nieuwe aanbod zal een extra impuls geven aan de ‘health & lifestyle’ markt..
topmiddletop right  

  left topmiddletop right

Typerend voor dit groeiende marktgebied is dat het niet in één sector te plaatsen is, maar dat er een groot aantal, zeer verschillende sectoren bij betrokken zal raken. Nu zien we al dat er door de voorlopers uit bijvoorbeeld de voedingsector of de private gezondheidsector, uit de leisure- en mediawereld, de ICT en uit de financiële/ verzekeringssector initiatieven voor innovatieve produkten en diensten genomen worden.
  left topmiddletop right

topmiddletop right
BLU wil een katalysator zijn om in relatief korte tijd een groot aantal innovaties in de betrokken sectoren rondom ‘health & life style’ te stimuleren. Hiermee wordt de opkomende markt versneld uitgebouwd. De ambitie van BLU gaat echter nog verder.
topmiddletop right

left topmiddletop right  
De tweede stap is dat er rondom de gezondbewuste consument een digitale omgeving ontwikkeld wordt waarin de consument met een speciale creditcard artikelen en produkten in winkels en online kan afrekenen. Het speciale van deze BLUcard zal zijn dat het tevens de toegangscode wordt tot het persoonlijke, digitale dossier dossier. De consument kan aan de hand van eenvoudige formats bijhouden hoe tijdens zijn of haar levensloop het met zijn of haar gezondheid, voedingspatronen en welbevinden gesteld is. Door interactie tussen de informatiestromen van de card naar het persoonlijke dossier intelligent te maken, kan de consument spontaan op de hoogte gehouden worden.

left topmiddletop right  

  topmiddletop right
toast
De derde stap die BLU wil bevorderen is dat er tussen de koplopers uit de verschillende sectoren intercompany innovaties en services gaan plaatsvinden. Nieuwe combinaties zoals wij die gezien hebben van Senseo, Beertender en de combinatie van Becel met VGZ zijn hiervoor illustratief. BLU ontwikkelt hiervoor nieuwe business proposities met diverse ondernemingen.
  topmiddletop right

left topmiddletop right
De vierde stap die BLU wil zetten betreft het ontwikkelen van een interactief multichannel concept om consumenten zelf de regie te laten houden over hun Zorg en Lifestyle behoeften. Hiertoe ontwikkelt BLU een BLU Channel met digitale televisie formats, een BLU Lifestyle Organizer, een laagdrempelige web Portal met informatie over producten en diensten van aanbieders en een persoonlijk gezondheidsdossier verbonden aan de persoonlijke BLU creditcard.
left topmiddletop right